„Żeby zrobić dobrą kopię, nie tylko trzeba perfekcyjnie poznać warsztat, technikę, szkołę i epokę dawnego mistrza, ale także wejść w jego wrażliwość. Kopista -oprócz zdolności malarskich, manualnych - musi mieć także - trudny do podrobienia - charakter.” - prof. Jerzy Nowosielski